تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است
سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار


1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) دانشمندان ماهی ها را بر اساس ................. آنها طبقه بندی می کنند .

ب) نوزاد قورباغه در ............ زندگی کرده و با ............... تنفس می کند .

ج) لاک پشت ها جزو گروه ............... هستند و در بین مهره داران طبقه بندی می شوند .

د) از ............. مارها در تهیه بعضی داروها مثل داروهای قلبی و ضدخونریزی استفاده می شود .

ه) سوسمارها از ............... تغذیه می کنند .

و) نمونه ای از کروکودیل ها که در ایران هم زندگی می کنند ، ................ نام دارد .

ز) وجود اسکلت داخلی و ستون مهره در مهره داران باعث شده تا این جانوران از نظر ............ و ............. با بقیه جانوران متفاوت باشند .

ح) ماهی ها به دلیل داشتن ................. و ................. برای زیستن در آب سازگارند .

ط) دانشمندان ماهی را طبقه بندی کرده اند که مهم ترین گروههای آنها ، ماهی های ............... و ............... هستند .

ی) نوزاد قورباغه از ............ و ............ و قورباغه بالغ بیشتر از................ تغذیه می کند .

ک) جانورانی چون ............ و .............. در گروه دوزیستان بدون دم و ............... در گروه دوزیستان دارای دم قرار می گیرند .

ل) در کروکودیل ها سوراخهای بینی روی ............... قرار دارند .

م) باله ها در ماهی ها بر اساس محل قرار گرفتن ، وظایف مختلفی مثل .......... و .......... و .......... را بر عهده دارند .

ن) پستانداران ، مهره دارانی اند که دارای ................ هستند .

ث) در پرندگان اندام حرکتی جلویی تبدیل به .............. شده است .

ف) براساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد پستانداران را درسه گروه ........... و ............ و ............ قرار می دهند .

ذ) کیسه هایی در کنار شش های پرندگان بنام ................. قرار دارند که سبب افزایش کارایی شش در جذب اکسیژن می شوند .

ق) بیشتر پستاندارانی که روی کره زمین زندگی می کنند از پستانداران .............. هستند .

ر) پرهای پرندگان بر اساس ............. و ............... در سه گروه قرار می گیرند .

ش) در بین پرهای پرندگان ، نوع ............... از بقیه انواع پرها استحکام بیشتری دارند .

ت) جفت اندامی در رحم است که ............ و ............ را از خون مادر می گیرند و به رگهای خونی .............. می دهد .

ض) از پستانداران تخم گذار .............. نام دارد که نوزاد پس از خروج از تخم از شیر مادر تغذیه می کند .

ظ) نوزاد بیشتر پستانداران دوره جنینی خود را درون .............. طی می کنند .

غ) پرندگان را بر اساس ............. و ............... طبقه بندی می کنند .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) مهره داران در 6 گروه طبقه بندی می شوند .

ب) در بیشتر ماهی ها سر و دم پهن و میانه بدن کشیده است .

ج) ماهی های استخوانی سرپوش آبششی ندارند .

د) قورباغه بالغ نوعی دوزیست گیاهخوار است .

ه) نوزاد قورباغه با داشتن پوستی نازک و مرطوب می تواند تنفس پوستی انجام دهد .

و) تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی بیشتر شده است .

ز) سمندرها در گروه دوزیستان بدون دم طبقه بندی می شوند .

ح) سوسمارها و مارها در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند .

ط) کروکودیل ها معمولا جثه بزرگی داشته و در آبهای عمیق زندگی می کنند .

ی) در آبشش ماهی ها ، مویرگهای خونی فراوانی وجود دارد .

ک) ماهی های غضروفی دم نامتقارن دارند و دهان آنها در جلوی بدن قرار گرفته است .

ل) کوسه و شیرماهی جزو ماهی های غضروفی طبقه بندی شده اند .

م) قورباغه های  بالغ بیشتر در آب و روزها فعال اند .

ن) پوست خزندگان با پولک های سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است .

ث) مارمولک نمونه ای از خزندگان است که در گروه سوسمارها طبقه بندی می شود .

ف) سنجابها در ازدیاد و گسترش گیاهان در جنگل ها نقش دارند .

ذ) کیسه های هوادار در پرندگان می توانند خودشان اکسیژن هوا را جذب کنند .

ق) پستانداران شکارچی چون گرگ و یوزپلنگ باعث بقای نسل حیوانات باهوش و قوی می شوند .

ر) از شکل منقار پرندگان می توان به محل زندگیشان پی برد .

ش) جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر می پردازد .

ت) پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی به دو گروه گوشت خوار و گیاه خوار تقسیم می شوند .

ض) در کانگرو نوزاد نارس می تواند از شیرمادر تغذیه کند .

ظ) همه پستانداران به نوزادان خود شیر می دهند .

غ) پستانداران تفاوتهای کمی با یکدیگر دارند .

پ) پستانداران تخم گذار به خوبی در آب شنا می کنند .

ژ) نوزاد پستانداران تخم گذار از شیرمادر تغذیه نمی کند .

گ) به جز پستانداران در بقیه مهره داران ، نوزاد درون تخم رشد می کند .

چ) در همه پستانداران نوزاد در بدن مادر زندگی کرده و از او تغذیه می کند .

 

3- انواع باله ها را در ماهی ها نام برده و بگویید چه وظایفی بر عهده دارند ؟

4- دو ماهی غضروفی را نام برده و ویژگی های ماهی های غضروفی را بیان کنید .

5- دو ماهی استخوانی نام برده و ویژگی های ماهی های استخوانی را بیان کنید .

6- محل زندگی ، رژیم غذایی و اندام تنفسی نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را با هم مقایسه کنید .

7- چه ویزگی هایی در قورباغه بالغ باعث شده این جانور بتواند تنفس پوستی انجام دهد ؟

8- کدام ویژگی خزندگان را برای زندگی در محل های خشک و کم آب سازگار کرده است؟

9- انواع گروههای جانوری در مهره داران را نام ببرید .

10- گروههای عمده خزندگان را نام ببرید .

11- دو فایده مهم مارها برای ما انسانها را بیان کنید .

12- دو کلید دوراهی برای طبقه بندی مارها را بنویسید .

13- دو نمونه از سوسمارها را نام برده و برای هرکدام یک مکانیسم دفاع در برابر دشمنان بیان کنید .

14- چه ویژگی باعث می شود که کروکودیل ها بدون اینکه دیده شوند در آب شنا کنند ؟

15- کدام ویژگی در مهره داران سبب تفاوت آنها از لحاظ اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است ؟

16- دوکی بودن بدن ماهی ها چه مزیتی برای آنها دارد؟

17- کدام ویژگی در آبشش ها برای تبادلات گازی بین خون و آب موثر است ؟

18- دو نوع لاک پشت نام برده و دو نشانه مهم لاک پشت ها را بنویسید .

19- چهار ویژگی که پرندگان را برای پرواز در ارتفاع بالا سازگار کرده است را بیان کنید .

20- سه فایده و یک ضرر پرندگان برای ما انسانها را بنویسید .

21- کار غدد شیری در پستانداران چیست؟ بدن پستانداران چگونه پوشیده شده است ؟ و این پوشش چه فایده ای دارد؟

22- وجود کیسه های هوادار چگونه به توانایی پرندگان برای پرواز در ارتفاع های بالا کمک می کند؟

23- انواع پر در پرندگان را نام برده و بگویید پرها از تغییرشکل چه چیزی ساخته شده اند؟

24- پرندگان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید .

25- یک پستاندار تخم گذار مثال زده و بگویید که نوزاد آن چگونه تغذیه می کند؟

26- توضیح دهید نوزاد پستاندار کیسه دار به ترتیب در رحم مادر و کیسه مادر از چه چیزی تغذیه می کند؟

27- جفت چیست؟ مراحل رشد و تکامل نوزاد کانگرو چگونه است ؟

28- فواید مهم پستانداران در کره زمین را بیان کنید .

29- پرندگان از چه طریق به کشاورزان کمک می کنند؟

30- در مقایسه با سایرمهره داران چه مناطقی از دستگاه عصبی پستانداران توسعه بیشتری پیدا کرده است؟

31- دانشمندان پستانداران جفت دار را بر اساس رژیم غذایی به چه گروههایی تقسیم می کنند؟ نوع مطلب : نمونه سوالات علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 04:14 بعد از ظهر
即日配達OKのアイテムもあります 品揃え9,000を誇るブランドスーパーコピー
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 04:14 بعد از ظهر
スーパーコピーブランド服メンズ,レディース
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:39 قبل از ظهر
スーパーコピー、時計ブランドコピーの専門店
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:38 قبل از ظهر
ブランドコピー
شنبه 4 فروردین 1397 01:54 قبل از ظهر

You actually reported this adequately.
tadalafil 10 mg cialis et insomni what is cialis compare prices cialis uk low cost cialis 20mg buying cialis on internet cialis online cialis name brand cheap cialis 5mg billiger achat cialis en europe
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:09 قبل از ظهر

With thanks. Valuable information.
tadalafilo cialis great britain cialis 5 mg funziona tadalafil cialis daily dose generic cialis 30 day sample cialis usa cost low dose cialis blood pressure dosagem ideal cialis cialis diario compra
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:32 قبل از ظهر
Hello, I want to subscribe for this blog to get latest updates, thus where can i
do it please help.
پنجشنبه 15 تیر 1396 10:22 قبل از ظهر
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this good paragraph.
دوشنبه 12 تیر 1396 11:28 قبل از ظهر
Just what I was looking for, regards for posting.
دوشنبه 12 تیر 1396 11:24 قبل از ظهر
Just what I was looking for, regards for posting.
دوشنبه 12 تیر 1396 11:21 قبل از ظهر
Just what I was looking for, regards for posting.
سه شنبه 6 تیر 1396 11:04 قبل از ظهر
Howdy! I could have sworn I've been to this blog before but after
reading through some of the post I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking
and checking back frequently!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:42 قبل از ظهر
Hey very interesting blog!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 01:02 قبل از ظهر
Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or
go for a paid option? There are so many options out there that
I'm totally overwhelmed .. Any recommendations?
Thanks a lot!
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:45 قبل از ظهر
I seriously love your website.. Very nice colors & theme.
Did you create this site yourself? Please reply back as I'm trying to create my own website and would
like to know where you got this from or what
the theme is called. Kudos!
جمعه 24 اردیبهشت 1395 12:04 بعد از ظهر
میشه سوالات فصل 15 رو هم بذارید
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 02:34 بعد از ظهر
خیلی خوب و مفید بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه