تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - خلاصه نكات فصل 11 علوم نهم
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است

در رده‌بندی جانداران هشت طبقهٔ اصلی وجود دارد که از بزرگ به کوچک به این صورت هستند:

  Domain: حوزه

  Kingdom: فرمانرو(سلسله)

   Division: (دسته (در مورد گیاهان-)شاخه: Phylum (در مورد جانورها

   Class:   رده

   Order: راسته

  Family: (خانواده (با کاربردی عمومی تر یا )تیره (بیشتر در مورد گیاهان و پرندگان

  Genus: (سرده (جنس

  Species: گونه

 

در گرو ه بندی جانداران هر چه از گروه های بالاتر و اصلی تر به گروه های پایین تر و

فرعی تر میرسیم تعداد جانداران موجود در هر گروه کم تر ولی شباهتهای آنها بیشتر می شود.

 

گونه:گروهی از موجودات زنده که از نظر ساختاری و عملکردی کاملا به هم شبیه اند؛و می توانند با هم زاد و ولد داشته باشند؛و فرزندان زایا به وجود آورند.

 

نام علمی جاندار به زبان لاتین نوشته م یشود و معمولاً از دو بخش تشکیل می شود: کلمة اول جنس و کلمة دوم گونه جاندار را نشان می دهد. مثلا   Clostridium botulinum

 

 

پروكاریوت

اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و         یو به معنی حقیقی است.

                                           مقایسه(تفاوت) پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

یوکاریوت ها

پروکاریوت ها

  
  

اندازه بسیار متنوعی دارند.

اندازه یک سلول پروکاریوت 1 تا 10 میکرومتر است.

ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته (Nucleus) متمرکز است.

ماده ژنتیکی سلول در ناحیه شبه هسته‌ای موسوم به نوکلئوئید (Nucleoid) متمرکز شده ‌است.

  
  
  
  

فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را فقط در انواع یوکاریوتی می‌توان یافت

فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را نمی‌توان یافت

  

فرمانروی :آغازیان -گیاهان- جانوران  قارچ ها  در این گروه قرار دارند.

فرمانروی باکتری ها شاخص‌ترین نوع پروکاریوت ها هستند.

 

میتوز و میوز دارند.

میتوز ندارند.

تولیدمثل به روش دونیم شدن

 

واژه‌ی یوکاریوت به معنای «هسته‌ی حقیقی» است، زیرا DNA سلول‌های یوکاریوتی را غشای هسته در بر می‌گیرد.

 

vباکتری ها

باکتری ها فراوان ترین جانداران روی زمین هستند. بعضی در آب، بعضی در خاک و بعضی در داخل یا روی بدن گیاهان و جانوران زندگی می کنند

باکتری ها براساس شکلشان به سه گروه تقسیم می شوند:

باکتری های   کروی شکل             میله ای شکل                    مارپیچی

 

موارد مفیدی از باکتر یها:

پاکسازی محیط زیست با تجزیه لاشة جانداران

تولید دارو مانند تهیه انسولین انسانی توسط باکتری

تولید ویتامینهای گروه B و K در رودة بزرگ دستگاه گوارش انسان

کمک به گوارش غذا

جلوگیری از رشد بیش از حد باکتر یهای بیماری زا در بدن

تولید گیاهان مقاوم به آفت

vجانداران ساده( آغازیان)

به جز گیاهان و جانوران، جانداران دیگر نیز هستند که حرکت می کنند و برای رشد به غذا نیاز دارند و تنفس می کنند. این جانداران که بعضی از صفات گیاهان و بعضی از صفات جانوران را دارند آغازیان نامیده می شوند. بعضی یک سلول دارند و بعضی دیگر پر سلولی هستند. 

آغازیان

   ویژگی های عمومی آغازیان : 
 1-ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و ساده ترین یوکاریوت ها هستند.
 2-بصورت تک سلولی ، کلنی و یا پرسلولی دیده می شوند .
3-برخی جانور مانند(پروتوزوئرها) و گروهی گیاه مانند هستند(جلبکها)
 4-در زیستگاه های مختلف مثل آب و خشکی و پیکر جانداران زندگی می کنند .
 5-برخی غیر متحرک اند و انواع متحرک با تاژه ، مژه یا پاهای کاذب حرکت می کنند .
 6-برخی برای انسان بیماریزا ولی بیشتر آنها نقش مهمی در طبیعت دارند .

90فتوسنتز توسط آغازیان صورت می گیرد .

 

انواع آغازیان:

پروتوزئر ( آغازیان هتروتروف یا جانوری )                    فتوسنتز کننده ( جلبک ها)

 

 انواع آغازیان

آمیب‌ها (Amoebas)

در آب‌های شور، شیرین و خاك‌های مرطوب زندگی می‌كنند. وسیله‌ی حركتی آمیب‌ها پاهای كاذب است كه علاوه بر حركت از آن‌ها برای گرفتن غذا نیز استفاده می‌كنند. هتروتروف‌اند

بعضی از آن‌ها مانند آمیب مولد اسهال خونی، انگل‌اند

این جاندار دیواره ی سلولی) ندارد.

 


روزن ‌داران (Foraminifera) این آغازیان هتروتروف‌اند و در دریاها زندگی می‌كنند. روزن‌داران پوسته‌ی سخت آهكی دارند. این پوسته منفذدار است. پاهای كاذب آن‌ها از منافذ روی پوسته بیرون می‌آید. انباشته شدن پوسته‌های آهكی روزن داران نوعی سنگ آهكی را ایجاد می‌كند.


دیاتوم‌ها (Diatoms)

دیاتوم ها، آغازیان تك سلولی فتوسنتزكننده هستند. . به‌همین دلیل از مهم‌ترین تولیدكننده‌های زنجیره‌های غذایی در آب‌ها هستند.  دیواره ی سلولی(پوسته سخت ) دیاتوم ها دو قسمتی و سیلیسی است. هم‌چنین پوسته‌ی سیلیسی دیاتوم‌ها، آن‌ها را از نظر اقتصادی نیز ارزشمند كرده است

                     

 

جلبک‌ها (آغازیانِ گیاه مانند) ‌(Algae)

جلبك‌ها فتواتوتروف هستند.

جلبک ها به دلیل آنکه بدنشان از گیاهان ساده تر است در گروه آغازیان قرار گرفته اند ولی آنها نیز سبزینه یا کلروفیل دارند.

جلبك ها بر اساس نوع رنگیزه ی فتوسنتزی به سه دسته طبقه بندی می شوند .

 

جلبك های سبز                      جلبك های قرمز                              جلبك های قهوه ای

 

 

1. جلبك های سبز: بسیاری از جلبك های سبز تك سلولی هستند و در آب شیرین زندگی می كنند، اما بعضی دیگر از جلبك های سبز بزرگ و پرسلولی هستند و در آب شور زندگی می كنند .

 

2. جلبك های قرمز :جلبك های قرمز موجوداتی پر سلولی هستند كه درون آب های گرم اقیانوس زندگی می كنند. رنگیزه ی قرمز این جلبك ها برای جذب امواج نوری كه به درون آب های عمیق نفوذ می كند، مناسب است.

 

3. جلبك های قهوه ای: جلبك های قهوه ای پرسلولی هستند و در دریاها زندگی می كنند.

 

 تاژكداران

آغازیانی هستند كه با استفاده از تاژك حركت می كنند

اوگلناها : افراد این شاخه، آغازیان آب های شیرین هستند و دو تاژك دارند. حدود یك سوّم از هـزار گـونه ی شنـاخته شده ی این آغـازیان كلروپلاست دارند و فتوسنتز كننده هستند .

 

 مژکداران:

مژكداران پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازیان هستند . مژكداران تعداد فراوانی مژك در ردیف های متراكم دارند، كه با استفاده از آن ها حركت می كنند. مژكداران تك سلولی هستند 

پارامسی نوعی از مژکداران است که حداكثر تا 1 میلی متر طول دارد و در حوضچه ها و رودخانه های آب شیرین زندگی می کنند . 

 

 

هاگداران:

آغازیان انگل که با تولید هاگ ، تولید مثل می کنند ، هاگداران نامیده می شوند. این آغازیان متحرک و تک سلولی هستند.همه هاگداران انگل هستند و بیماری هایی را سبب می شوند.

مالاریا ، نیز توسط هاگداران تولید می شود.

 اهمیت آغازیان

 
 

آغازیان اهمیت زیادی دارند. آغازیان بزرگ‌ترین گروه فتوسنتزكننده‌ی كره‌ی زمین هستند و بنابراین نقش عمده‌ای در تولید گاز اكسیژن و غذا دارند.

آغازیان تجزیه‌كننده در چرخه‌ی موادی مانند نیتروژن، كربن و فسفر در زمین دارند دیاتوم‌ها یكی از مهم‌ترین جلبك‌هایی هستند كه اهمیت اقتصادی دارند. دیاتوم‌ها غذای ماهی‌های آب‌های شیرین و دریاها هستند. دیواره‌ی سلولی آن‌ها در بسیاری از صنایع مثلا در تهیه‌ی خمیر دندان، بعضی صافی‌ها و علایم جاده‌ها استفاده می‌شوند. 
پلی ساكاریدهای دیواره‌ی سلولی جلبك‌های قرمز و قهوه‌ای مصارف صنعتی فراوانی دارند. از این پلی ساكاریدها در تهیه‌ی آگار (از نوعی جلبك قرمز) استفاده می‌كنند.  اصلی‌ترین مصرف آگار در تهیه‌ی محیط كشت باكتری‌هاست. هم‌چنین از آن برای تهیه‌ی انواعی از غذاها، ‌مواد بهداشتی و هم‌چنین داروها استفاده می‌كنند.

 

v    قارچ ها                          

قارچها(به انگلیسی( Fungus)دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌هارا تشکیل می‌دهند و نه گیاههستند و نه جانور.

قارچ ها موجودات زنده ای هستند که مانند گیاهان در یک جا ساکن هستند اما چون سبزینه ندارند  نمی توانند غذا سازی کنند و به انواع مختلف مانند کپک ها و قارچ های چتری تقسیم می شوند.

بعضی از قارچ‌ها با تثبیت نیتروژن به گیاهان کمک می‌کنند و بعضی دیگر به خاطر داشتن این ویژگی با گیاهان به طور همزیستزندگی می‌کنند.

کپک ها

کپک ها در روی نان و میوه و مربا دیده می شوند. کپک نوعی قارچ است که میوه یا چیزهای دیگر را تجزیه کرده و مصرف می کند.

 

 

مخمّر

مخمّر قارچ ذره بینی است که در خمیر ترش نانوایی موجود است و توسط نانواها جهت پخت نان به کار گرفته می شود .

 

ضررها:انواعی از قارچ ها انگل گیاهان یا جانوران می شوند. این قارچ ها به گیاهانی مانند گندم، سیب زمینی و بعضی از میوه ها زیان می رسانند. بعضی قارچ ها هم باعث بروز بیماری پوستی می شوند.

تفاوت بین جلبکها و قارچها

1-جلبکها ترجیحا در نورزندگی می‌کنند و قارچهادر جاهای تاریک یا مکانهای دارای نور کم زندگی می‌کنند.

2-در جلبکها دیواره سلولی از سلولز تشکیل شده و در قارچها دیواره از کیتین ، سلولز قارچی و قندهای 5 کربنی ساخته شده است.

3-جلبکها اتوتروف هستند، در صورتیکه قارچها هتروتروف می‌باشند.

4-ذخیره غذایی در جلبکها نشاستهو در قارچها به صورت گلیکوژناست.

 

 

 

 

 

 

 

گلسنگ

 

این گیاهان روی سنگ‌ها، صخره‌ها، تنهٔ درختان، ساقهٔ گیاهان و در سطح زمین می‌رویند. درواقع ساکنین خاک محسوب نمی‌شوند و در نقاط کوهستانی، مناطق قطبی و در شرایط نامناسب برای رویش سایر گیاهان می‌رویند.

بعضی از گلسنگ‌ها در طول سال فقط ۱ میلی‌متر رشد می‌کنند این گیاه می‌تواند تا ۴۰۰۰ سال عمر کند

گل سنگ یک موجود تشکیل شده از قارچو جلبکاست. جلبکها برای تولید غذا از نور آفتاب استفاده می کنند و بعضی از این غذاها توسط قارچها استفاده می شود .

گلسنگ‌ها اولین موجودات پر سلولی بودند که به خشکی وارد شدند.

ویروس

لویی پاستور شیمیدان فرانسوی در سال 1884 عنوان كرد عامل بیماری‌ هاری موجوداتی ریزتر از باكتری است و هم او بود كه كلمه‌ی لاتین ویروس را برای این موجودات به‌كاربرد (كه در زبان لاتین به معنی سم است.

ویروس قطعه‌ای از نوکلئیک اسید است که درون یک پوشش پروتئینی محصور شده‌است. ویروس‌ها از باکتری‌ها بسیار کوچکتر هستند و اغلب با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده‌اند.

ویروس ایدز (HIV) ویروسی است که باعث نقص ایمنی بدن می‌شود و تولید بیماری می‌کند. ویروس ایدز (HIV) مخفف (Human Immuno deficincy Virus) است.

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:47 بعد از ظهر

You said it very well.!
vardenafil 20mg buy generic levitra levitra generic buy levitra generic levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 12:27 بعد از ظهر

Thanks a lot! A good amount of postings!

cialis cost trusted tabled cialis softabs tadalafil generic cialis 5 mg schweiz we choice cialis pfizer india only here cialis pills tadalafil only best offers cialis use click here to buy cialis cialis 5 mg buy
یکشنبه 8 مهر 1397 07:41 قبل از ظهر

Perfectly spoken genuinely. !
canadian cialis cialis sicuro in linea cialis 20 mg effectiveness where do you buy cialis cialis prices in england cialis free trial cialis price thailand online cialis cialis online cialis uk
شنبه 31 شهریور 1397 09:21 بعد از ظهر

Appreciate it, Quite a lot of advice!

canadian medications pharmacy buy viagra online usa drugstore online shopping reviews canadian pharmacies-24h canadian rxlist canada pharmacies account global pharmacy canada canada online pharmacies legitimate order canadian prescriptions online northwest pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:30 بعد از ظهر

Fantastic postings. Thank you!
are there generic cialis female cialis no prescription buy cialis online legal click here to buy cialis we recommend cheapest cialis cialis 50 mg soft tab ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis cialis 5 mg buy overnight cialis tadalafil
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:54 قبل از ظهر

You said this terrifically!
cialis 20 mg cialis rckenschmerzen cialis en 24 hora venta cialis en espaa cialis australian price buy name brand cialis on line generic cialis 20mg uk tadalafil where do you buy cialis chinese cialis 50 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:53 قبل از ظهر

Many thanks! I like this.
buy viagra professional viagra with prescription online where can i buy real viagra online where can you buy viagra from how to buy viagra online safely buy generic viagra pills buy viagra sildenafil safest place to buy viagra online buy viagra online discount buy viagra at
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:03 بعد از ظهر

Fantastic stuff. With thanks.
cialis 5mg prix enter site 20 mg cialis cost cialis per paypa cialis generic tadalafil generic link for you cialis price cialis 30 day sample fast cialis online prices for cialis 50mg ou trouver cialis sur le net
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:14 قبل از ظهر

Really quite a lot of amazing advice!
cialis tablets for sale cialis kaufen can i take cialis and ecstasy generic cialis pill online wow look it cialis mexico try it no rx cialis cialis reviews achat cialis en europe cialis 30 day sample enter site natural cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:00 بعد از ظهر

You reported this exceptionally well!
free cialis cialis farmacias guadalajara the best site cialis tablets cialis canada 200 cialis coupon can i take cialis and ecstasy no prescription cialis cheap try it no rx cialis cialis with 2 days delivery cialis therapie
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:40 قبل از ظهر

Thanks. A lot of info.

canadian pharmacy viagra viagra no presc viagra alternatives viagra pills sildenafil buy uk buy sildenafil generic buy viagra online using paypal how can you buy viagra can i buy viagra without a prescription viagra pfizer buy online
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:14 بعد از ظهر

With thanks. An abundance of material.

are there generic cialis cialis with 2 days delivery cialis billig how much does a cialis cost prezzo cialis a buon mercato cialis e hiv cialis tablets for sale cialis for sale in europa what is cialis cialis taglich
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:57 قبل از ظهر

Cheers. Numerous stuff!

achat cialis en suisse cialis 20 mg cost wow cialis 20 safe site to buy cialis online cialis from canada cialis tablets for sale cialis tablets for sale can i take cialis and ecstasy cialis generico online generic cialis review uk
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:31 بعد از ظهر

Awesome postings. Thanks a lot.
prescription doctor cialis buy cialis online cheapest how much does a cialis cost free generic cialis 200 cialis coupon cialis pills in singapore cialis sicuro in linea cialis 20 mg cialis 5 mg buy cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:53 قبل از ظهر

Truly plenty of awesome advice.
i want to buy viagra where i can buy viagra sildenafil or viagra natural viagra buy real viagra online buying viagra online uk how to buy viagra online without where can i order viagra order cheap viagra online buy viagra from usa
شنبه 18 فروردین 1397 03:04 قبل از ظهر

Nicely put, With thanks!
cialis patent expiration estudios de cialis genricos cialis dose 30mg cialis dose 30mg cialis per paypa cialis 20 mg cut in half the best choice cialis woman generic cialis are there generic cialis only now cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 01:27 قبل از ظهر

Very good facts. Appreciate it!
cialis ahumada cialis generico milano we like it cialis price cialis with 2 days delivery trusted tabled cialis softabs only now cialis 20 mg free cialis cialis savings card free generic cialis we choice free trial of cialis
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:28 بعد از ظهر
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to far
added agreeable from you! However, how could we communicate?
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:08 قبل از ظهر
It's remarkable in favor of me to have a website,
which is good in favor of my know-how. thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه