تبلیغات
مهندسی علوم تجربی - خلاصه نكات فصل 11 علوم نهم
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است

در رده‌بندی جانداران هشت طبقهٔ اصلی وجود دارد که از بزرگ به کوچک به این صورت هستند:

  Domain: حوزه

  Kingdom: فرمانرو(سلسله)

   Division: (دسته (در مورد گیاهان-)شاخه: Phylum (در مورد جانورها

   Class:   رده

   Order: راسته

  Family: (خانواده (با کاربردی عمومی تر یا )تیره (بیشتر در مورد گیاهان و پرندگان

  Genus: (سرده (جنس

  Species: گونه

 

در گرو ه بندی جانداران هر چه از گروه های بالاتر و اصلی تر به گروه های پایین تر و

فرعی تر میرسیم تعداد جانداران موجود در هر گروه کم تر ولی شباهتهای آنها بیشتر می شود.

 

گونه:گروهی از موجودات زنده که از نظر ساختاری و عملکردی کاملا به هم شبیه اند؛و می توانند با هم زاد و ولد داشته باشند؛و فرزندان زایا به وجود آورند.

 

نام علمی جاندار به زبان لاتین نوشته م یشود و معمولاً از دو بخش تشکیل می شود: کلمة اول جنس و کلمة دوم گونه جاندار را نشان می دهد. مثلا   Clostridium botulinum

 

 

پروكاریوت

اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و         یو به معنی حقیقی است.

                                           مقایسه(تفاوت) پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

یوکاریوت ها

پروکاریوت ها

  
  

اندازه بسیار متنوعی دارند.

اندازه یک سلول پروکاریوت 1 تا 10 میکرومتر است.

ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته (Nucleus) متمرکز است.

ماده ژنتیکی سلول در ناحیه شبه هسته‌ای موسوم به نوکلئوئید (Nucleoid) متمرکز شده ‌است.

  
  
  
  

فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را فقط در انواع یوکاریوتی می‌توان یافت

فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را نمی‌توان یافت

  

فرمانروی :آغازیان -گیاهان- جانوران  قارچ ها  در این گروه قرار دارند.

فرمانروی باکتری ها شاخص‌ترین نوع پروکاریوت ها هستند.

 

میتوز و میوز دارند.

میتوز ندارند.

تولیدمثل به روش دونیم شدن

 

واژه‌ی یوکاریوت به معنای «هسته‌ی حقیقی» است، زیرا DNA سلول‌های یوکاریوتی را غشای هسته در بر می‌گیرد.

 

vباکتری ها

باکتری ها فراوان ترین جانداران روی زمین هستند. بعضی در آب، بعضی در خاک و بعضی در داخل یا روی بدن گیاهان و جانوران زندگی می کنند

باکتری ها براساس شکلشان به سه گروه تقسیم می شوند:

باکتری های   کروی شکل             میله ای شکل                    مارپیچی

 

موارد مفیدی از باکتر یها:

پاکسازی محیط زیست با تجزیه لاشة جانداران

تولید دارو مانند تهیه انسولین انسانی توسط باکتری

تولید ویتامینهای گروه B و K در رودة بزرگ دستگاه گوارش انسان

کمک به گوارش غذا

جلوگیری از رشد بیش از حد باکتر یهای بیماری زا در بدن

تولید گیاهان مقاوم به آفت

vجانداران ساده( آغازیان)

به جز گیاهان و جانوران، جانداران دیگر نیز هستند که حرکت می کنند و برای رشد به غذا نیاز دارند و تنفس می کنند. این جانداران که بعضی از صفات گیاهان و بعضی از صفات جانوران را دارند آغازیان نامیده می شوند. بعضی یک سلول دارند و بعضی دیگر پر سلولی هستند. 

آغازیان

   ویژگی های عمومی آغازیان : 
 1-ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و ساده ترین یوکاریوت ها هستند.
 2-بصورت تک سلولی ، کلنی و یا پرسلولی دیده می شوند .
3-برخی جانور مانند(پروتوزوئرها) و گروهی گیاه مانند هستند(جلبکها)
 4-در زیستگاه های مختلف مثل آب و خشکی و پیکر جانداران زندگی می کنند .
 5-برخی غیر متحرک اند و انواع متحرک با تاژه ، مژه یا پاهای کاذب حرکت می کنند .
 6-برخی برای انسان بیماریزا ولی بیشتر آنها نقش مهمی در طبیعت دارند .

90فتوسنتز توسط آغازیان صورت می گیرد .

 

انواع آغازیان:

پروتوزئر ( آغازیان هتروتروف یا جانوری )                    فتوسنتز کننده ( جلبک ها)

 

 انواع آغازیان

آمیب‌ها (Amoebas)

در آب‌های شور، شیرین و خاك‌های مرطوب زندگی می‌كنند. وسیله‌ی حركتی آمیب‌ها پاهای كاذب است كه علاوه بر حركت از آن‌ها برای گرفتن غذا نیز استفاده می‌كنند. هتروتروف‌اند

بعضی از آن‌ها مانند آمیب مولد اسهال خونی، انگل‌اند

این جاندار دیواره ی سلولی) ندارد.

 


روزن ‌داران (Foraminifera) این آغازیان هتروتروف‌اند و در دریاها زندگی می‌كنند. روزن‌داران پوسته‌ی سخت آهكی دارند. این پوسته منفذدار است. پاهای كاذب آن‌ها از منافذ روی پوسته بیرون می‌آید. انباشته شدن پوسته‌های آهكی روزن داران نوعی سنگ آهكی را ایجاد می‌كند.


دیاتوم‌ها (Diatoms)

دیاتوم ها، آغازیان تك سلولی فتوسنتزكننده هستند. . به‌همین دلیل از مهم‌ترین تولیدكننده‌های زنجیره‌های غذایی در آب‌ها هستند.  دیواره ی سلولی(پوسته سخت ) دیاتوم ها دو قسمتی و سیلیسی است. هم‌چنین پوسته‌ی سیلیسی دیاتوم‌ها، آن‌ها را از نظر اقتصادی نیز ارزشمند كرده است

                     

 

جلبک‌ها (آغازیانِ گیاه مانند) ‌(Algae)

جلبك‌ها فتواتوتروف هستند.

جلبک ها به دلیل آنکه بدنشان از گیاهان ساده تر است در گروه آغازیان قرار گرفته اند ولی آنها نیز سبزینه یا کلروفیل دارند.

جلبك ها بر اساس نوع رنگیزه ی فتوسنتزی به سه دسته طبقه بندی می شوند .

 

جلبك های سبز                      جلبك های قرمز                              جلبك های قهوه ای

 

 

1. جلبك های سبز: بسیاری از جلبك های سبز تك سلولی هستند و در آب شیرین زندگی می كنند، اما بعضی دیگر از جلبك های سبز بزرگ و پرسلولی هستند و در آب شور زندگی می كنند .

 

2. جلبك های قرمز :جلبك های قرمز موجوداتی پر سلولی هستند كه درون آب های گرم اقیانوس زندگی می كنند. رنگیزه ی قرمز این جلبك ها برای جذب امواج نوری كه به درون آب های عمیق نفوذ می كند، مناسب است.

 

3. جلبك های قهوه ای: جلبك های قهوه ای پرسلولی هستند و در دریاها زندگی می كنند.

 

 تاژكداران

آغازیانی هستند كه با استفاده از تاژك حركت می كنند

اوگلناها : افراد این شاخه، آغازیان آب های شیرین هستند و دو تاژك دارند. حدود یك سوّم از هـزار گـونه ی شنـاخته شده ی این آغـازیان كلروپلاست دارند و فتوسنتز كننده هستند .

 

 مژکداران:

مژكداران پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازیان هستند . مژكداران تعداد فراوانی مژك در ردیف های متراكم دارند، كه با استفاده از آن ها حركت می كنند. مژكداران تك سلولی هستند 

پارامسی نوعی از مژکداران است که حداكثر تا 1 میلی متر طول دارد و در حوضچه ها و رودخانه های آب شیرین زندگی می کنند . 

 

 

هاگداران:

آغازیان انگل که با تولید هاگ ، تولید مثل می کنند ، هاگداران نامیده می شوند. این آغازیان متحرک و تک سلولی هستند.همه هاگداران انگل هستند و بیماری هایی را سبب می شوند.

مالاریا ، نیز توسط هاگداران تولید می شود.

 اهمیت آغازیان

 
 

آغازیان اهمیت زیادی دارند. آغازیان بزرگ‌ترین گروه فتوسنتزكننده‌ی كره‌ی زمین هستند و بنابراین نقش عمده‌ای در تولید گاز اكسیژن و غذا دارند.

آغازیان تجزیه‌كننده در چرخه‌ی موادی مانند نیتروژن، كربن و فسفر در زمین دارند دیاتوم‌ها یكی از مهم‌ترین جلبك‌هایی هستند كه اهمیت اقتصادی دارند. دیاتوم‌ها غذای ماهی‌های آب‌های شیرین و دریاها هستند. دیواره‌ی سلولی آن‌ها در بسیاری از صنایع مثلا در تهیه‌ی خمیر دندان، بعضی صافی‌ها و علایم جاده‌ها استفاده می‌شوند. 
پلی ساكاریدهای دیواره‌ی سلولی جلبك‌های قرمز و قهوه‌ای مصارف صنعتی فراوانی دارند. از این پلی ساكاریدها در تهیه‌ی آگار (از نوعی جلبك قرمز) استفاده می‌كنند.  اصلی‌ترین مصرف آگار در تهیه‌ی محیط كشت باكتری‌هاست. هم‌چنین از آن برای تهیه‌ی انواعی از غذاها، ‌مواد بهداشتی و هم‌چنین داروها استفاده می‌كنند.

 

v    قارچ ها                          

قارچها(به انگلیسی( Fungus)دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌هارا تشکیل می‌دهند و نه گیاههستند و نه جانور.

قارچ ها موجودات زنده ای هستند که مانند گیاهان در یک جا ساکن هستند اما چون سبزینه ندارند  نمی توانند غذا سازی کنند و به انواع مختلف مانند کپک ها و قارچ های چتری تقسیم می شوند.

بعضی از قارچ‌ها با تثبیت نیتروژن به گیاهان کمک می‌کنند و بعضی دیگر به خاطر داشتن این ویژگی با گیاهان به طور همزیستزندگی می‌کنند.

کپک ها

کپک ها در روی نان و میوه و مربا دیده می شوند. کپک نوعی قارچ است که میوه یا چیزهای دیگر را تجزیه کرده و مصرف می کند.

 

 

مخمّر

مخمّر قارچ ذره بینی است که در خمیر ترش نانوایی موجود است و توسط نانواها جهت پخت نان به کار گرفته می شود .

 

ضررها:انواعی از قارچ ها انگل گیاهان یا جانوران می شوند. این قارچ ها به گیاهانی مانند گندم، سیب زمینی و بعضی از میوه ها زیان می رسانند. بعضی قارچ ها هم باعث بروز بیماری پوستی می شوند.

تفاوت بین جلبکها و قارچها

1-جلبکها ترجیحا در نورزندگی می‌کنند و قارچهادر جاهای تاریک یا مکانهای دارای نور کم زندگی می‌کنند.

2-در جلبکها دیواره سلولی از سلولز تشکیل شده و در قارچها دیواره از کیتین ، سلولز قارچی و قندهای 5 کربنی ساخته شده است.

3-جلبکها اتوتروف هستند، در صورتیکه قارچها هتروتروف می‌باشند.

4-ذخیره غذایی در جلبکها نشاستهو در قارچها به صورت گلیکوژناست.

 

 

 

 

 

 

 

گلسنگ

 

این گیاهان روی سنگ‌ها، صخره‌ها، تنهٔ درختان، ساقهٔ گیاهان و در سطح زمین می‌رویند. درواقع ساکنین خاک محسوب نمی‌شوند و در نقاط کوهستانی، مناطق قطبی و در شرایط نامناسب برای رویش سایر گیاهان می‌رویند.

بعضی از گلسنگ‌ها در طول سال فقط ۱ میلی‌متر رشد می‌کنند این گیاه می‌تواند تا ۴۰۰۰ سال عمر کند

گل سنگ یک موجود تشکیل شده از قارچو جلبکاست. جلبکها برای تولید غذا از نور آفتاب استفاده می کنند و بعضی از این غذاها توسط قارچها استفاده می شود .

گلسنگ‌ها اولین موجودات پر سلولی بودند که به خشکی وارد شدند.

ویروس

لویی پاستور شیمیدان فرانسوی در سال 1884 عنوان كرد عامل بیماری‌ هاری موجوداتی ریزتر از باكتری است و هم او بود كه كلمه‌ی لاتین ویروس را برای این موجودات به‌كاربرد (كه در زبان لاتین به معنی سم است.

ویروس قطعه‌ای از نوکلئیک اسید است که درون یک پوشش پروتئینی محصور شده‌است. ویروس‌ها از باکتری‌ها بسیار کوچکتر هستند و اغلب با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده‌اند.

ویروس ایدز (HIV) ویروسی است که باعث نقص ایمنی بدن می‌شود و تولید بیماری می‌کند. ویروس ایدز (HIV) مخفف (Human Immuno deficincy Virus) است.

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 02:55 قبل از ظهر

Nicely put, Thank you!
we recommend cialis best buy preis cialis 20mg schweiz tarif cialis france cialis coupons where do you buy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis venta a domicilio buy cialis cheap 10 mg buy name brand cialis on line cialis pas cher paris
جمعه 31 خرداد 1398 05:39 بعد از ظهر

Thank you! I like this.
side effects for cialis miglior cialis generico side effects for cialis generic cialis 20mg tablets tadalafil generic cialis lowest price acheter cialis meilleur pri cialis free trial cialis savings card generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:05 قبل از ظهر

Many thanks! A lot of knowledge.

cialis generico cost of cialis per pill cialis en mexico precio buy cialis cheap 10 mg cialis prezzo in linea basso cialis sicuro in linea side effects of cialis cialis generico lilly prices for cialis 50mg tadalafil 10 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:04 بعد از ظهر

Fantastic information, Thanks a lot.
callus cialis daily dose generic cialis 5 mg schweiz generic cialis levitra only best offers cialis use enter site 20 mg cialis cost cialis great britain cost of cialis cvs generic cialis tadalafil link for you cialis price
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:37 بعد از ظهر

With thanks. Ample tips.

achat cialis en itali cialis rezeptfrei cialis with 2 days delivery cialis uk cialis rezeptfrei sterreich click here to buy cialis safe site to buy cialis online only here cialis pills cialis per paypa are there generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:15 قبل از ظهر

Information certainly considered!!
cialis lilly tadalafi cialis alternative buying cialis on internet cialis canada on line cialis online deutschland what is cialis fast cialis online cialis daily dose generic cialis daily dose generic tadalafil 20mg
جمعه 24 خرداد 1398 10:57 قبل از ظهر

This is nicely said. !
cialis for sale cialis per paypa generico cialis mexico cialis 20 mg cost usa cialis online cialis wir preise cialis dosage tadalafil generic cost of cialis cvs cialis canada
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:20 بعد از ظهر

Awesome stuff. Thanks a lot.
cialis 20 mg cut in half cialis wir preise cialis 20 mg best price wow cialis tadalafil 100mg prix de cialis cialis kaufen bankberweisung cialis dose 30mg tadalafilo sialis cialis 100mg suppliers
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:31 قبل از ظهر

Appreciate it, A good amount of knowledge!

cialis prezzo al pubblico enter site very cheap cialis wow cialis 20 does cialis cause gout click now buy cialis brand generic cialis in vietnam generic cialis 20mg tablets we like it cialis price generic cialis cialis purchasing
شنبه 18 خرداد 1398 01:27 قبل از ظهر

Beneficial postings. Regards!
only now cialis for sale in us buying cialis overnight generic cialis at the pharmacy generic cialis soft gels sublingual cialis online rx cialis para comprar cialis diario compra how to buy cialis online usa cialis name brand cheap prices for cialis 50mg
جمعه 23 فروردین 1398 02:47 بعد از ظهر

Nicely put. Many thanks.
trust pharmacy of canada canadian rxlist drugstore online reviews online canadian discount pharmacies canadian pharmacies stendra canada drug canada drugs online Canadian Pharmacy USA canadian government approved pharmacies canadian viagra
پنجشنبه 22 فروردین 1398 12:33 قبل از ظهر

Great information. Kudos.
canada medications cheap canadian rx world pharmacy drugs for sale canadian rxlist canadian prescriptions online canada online pharmacies legitimate canadian pharcharmy online24 canadian pharmacies that are legit online pharmacy canada best canadian mail order pharmacies
جمعه 16 آذر 1397 04:19 قبل از ظهر

You said that terrifically.
tadalafil 5mg cialis generique female cialis no prescription prix cialis once a da buy cialis online cheapest cialis 10mg prix pharmaci cialis en mexico precio cialis herbs cialis online napol cialis 200 dollar savings card
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:26 بعد از ظهر

You said it adequately.!
cialis australian price cialis kaufen wo how to purchase cialis on line viagra vs cialis vs levitra cialis baratos compran uk cialis sicuro in linea non 5 mg cialis generici cialis 30 day trial coupon only now cialis 20 mg only now cialis for sale in us
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:58 قبل از ظهر

Helpful postings. Regards!
cialis para que sirve cialis online deutschland cialis 20mg price cialis wal mart pharmacy how to buy cialis online usa prices on cialis 10 mg cialis generic tadalafil buy cialis cuantos mg hay cialis bula viagra cialis levitra
سه شنبه 13 آذر 1397 02:59 بعد از ظهر

Nicely put, Thanks a lot.
cialis 5 mg funziona cialis generique cialis pills in singapore cialis 100mg suppliers viagra vs cialis vs levitra click now buy cialis brand wow cialis 20 cialis uk where cheapest cialis click now buy cialis brand
سه شنبه 13 آذر 1397 03:35 قبل از ظهر

You actually explained it well!
cialis 20 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis baratos compran uk cialis savings card cialis cost enter site natural cialis generic cialis cialis baratos compran uk generic cialis in vietnam canadian discount cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:17 قبل از ظهر

Fantastic information. Many thanks!
try it no rx cialis low dose cialis blood pressure try it no rx cialis cialis online legalidad de comprar cialis does cialis cause gout american pharmacy cialis cialis generico milano cialis savings card we use it cialis online store
یکشنبه 11 آذر 1397 02:41 بعد از ظهر

Position nicely applied!.
order cialis from india brand cialis nl cialis generic availability achat cialis en itali only here cialis pills cialis pills boards click now cialis from canada buy cialis online legal enter site natural cialis generic cialis levitra
یکشنبه 11 آذر 1397 03:00 قبل از ظهر

Thanks a lot! Valuable stuff.
comprar cialis navarr cialis from canada cialis prezzo in linea basso cialis from canada cialis 5 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo di mercato click now buy cialis brand generic cialis tadalafil cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 03:17 بعد از ظهر

Wow quite a lot of superb data.
deutschland cialis online cialis without a doctor's prescription only here cialis pills buy cialis online nz cialis cipla best buy preis cialis 20mg schweiz overnight cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft cialis kamagra levitra buying cialis in colombia
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:11 بعد از ظهر

You've made your stand quite clearly.!
cost of cialis per pill female cialis no prescription price cialis best price cialis per pill buy cialis sample pack how does cialis work cialis generic tadalafil buy how do cialis pills work online prescriptions cialis cialis en mexico precio
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:47 بعد از ظهر

You said it very well.!
vardenafil 20mg buy generic levitra levitra generic buy levitra generic levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 12:27 بعد از ظهر

Thanks a lot! A good amount of postings!

cialis cost trusted tabled cialis softabs tadalafil generic cialis 5 mg schweiz we choice cialis pfizer india only here cialis pills tadalafil only best offers cialis use click here to buy cialis cialis 5 mg buy
یکشنبه 8 مهر 1397 07:41 قبل از ظهر

Perfectly spoken genuinely. !
canadian cialis cialis sicuro in linea cialis 20 mg effectiveness where do you buy cialis cialis prices in england cialis free trial cialis price thailand online cialis cialis online cialis uk
شنبه 31 شهریور 1397 09:21 بعد از ظهر

Appreciate it, Quite a lot of advice!

canadian medications pharmacy buy viagra online usa drugstore online shopping reviews canadian pharmacies-24h canadian rxlist canada pharmacies account global pharmacy canada canada online pharmacies legitimate order canadian prescriptions online northwest pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:30 بعد از ظهر

Fantastic postings. Thank you!
are there generic cialis female cialis no prescription buy cialis online legal click here to buy cialis we recommend cheapest cialis cialis 50 mg soft tab ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis cialis 5 mg buy overnight cialis tadalafil
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:54 قبل از ظهر

You said this terrifically!
cialis 20 mg cialis rckenschmerzen cialis en 24 hora venta cialis en espaa cialis australian price buy name brand cialis on line generic cialis 20mg uk tadalafil where do you buy cialis chinese cialis 50 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:53 قبل از ظهر

Many thanks! I like this.
buy viagra professional viagra with prescription online where can i buy real viagra online where can you buy viagra from how to buy viagra online safely buy generic viagra pills buy viagra sildenafil safest place to buy viagra online buy viagra online discount buy viagra at
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:03 بعد از ظهر

Fantastic stuff. With thanks.
cialis 5mg prix enter site 20 mg cialis cost cialis per paypa cialis generic tadalafil generic link for you cialis price cialis 30 day sample fast cialis online prices for cialis 50mg ou trouver cialis sur le net
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه