تبلیغات
مهندسی علوم تجربی
 
مهندسی علوم تجربی
آموزش علم زیباترین هدیه الهی است
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

   

 شباهت های زیادی به گیاهان دارند . از خطوط جزر و مد گرفته تا اعماق زیاد آب دیده می شوند . جانور به کمک بخش ساقه مانندی به کف دریا ثابت می شود . بخشی که از آن بازوها جدا می شود ، کالیکس نام دارد . غذای لاله دریایی از جانوران میکروسکوپی شناور در آب (پلانگتون ها ) تامین می شود

 

.

 سکه دریایی

 

کرم ها و بند پایان :

گروه کرم ها و بندپایان گروه بسیار بزرگی از بی مهرگان هستند که دانشمندان آنها را به طبقات کوچک تر تقسیم کرده اند.                                                                                                                       کرم ها از لحاظ شکل به سه گروه تقسیم می شوند: 1- کرم های پهن      2- کرم های لوله ای      3- کرم های حلقوی


کرم های پهن : مانند کرم کدو، بدنشان از قطعه های پهن تشکیل شده است. یک نوع از کرم کدو در روده انسان زندگی می کند و به این موجود که غذای مورد نیاز خود را از بدموجود زنده دیگر می گیرد، انگل می گوییم.

 

 


کرم های لوله ای : مانند آسکاریس بدن باریکی دارند. کرم آسکاریس در داخل روده انسان زندگی می کند و در همان جا تخم ریزی می کند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محیط را آلوده می کنند. تخم آسکاریس از راه سبزیجات نشسته و آب آشامیدنی آلوده به بدن منتقل می شوند.
یکی دیگر از کرم های لوله ای انگل، کرمک است. کرمک در انتهای لوله گوارش کودکان رشد می کند و باعث خارش شدید می شود.


کرم های حلقوی : بدن این کرم ها از حلقه های زیادی درست شده است. مانند کرم خاکی. این کرم برای یافتن غذا در خاک حرکت می کند و برای باغچه و زمین کشاورزی مفید است زیرا خاک را جابه جا می کند و هوا را به ذرات خاک می رساند.

بندپایان :

بندپایان شامل حشرات، عنکبوت ها، خرچنگ ها و هزارپا ها می باشند. نمونه هایی از بندپایان در جنگل، دریا و حتی خانه ها یافت می شود. مانند مورچه، پروانه، خرچنگ، هزارپا و …   بندپایان فراوان ترین گونه جانوران بی مهره هستند.
حشرات 6 پا دارند و بدن آن ها از 
۳ قسمت سر ، سینه وشکم درست شده است . عنکبوت ها 8 پا  و بدن ۲ قسمتی دارند.

بعضی سمی و بعضی غیر سم. ی اند. خرچنگ ها در آب زندگی می کنند پوشش خارجی بدن آنها سفت است. بعضی خرچنگ ها خوراکی هستند. هزارپاها بعضی علف خوار و بعضی گوشتخوارند. هزارپای گوشتخوار، سمی است.

 

پرسش های بخش 4

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
1- به جانورانی که در بدن آنها اسکلت استخوانی وجود نداشته باشد ................................................... می گویند.
2- به موجود زنده ای که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد .................................. می گویند.
3- نرم تنان در گروه جانوران .................................. قرار دارند.
4- هشت پا یک جانور بی مهره دریایی است که به گروه بزرگ تر بی مهرگان تعلق دارد و به گروه کوچک تر ................... .
5- عروس دریایی بی مهره ای از جنس .................................. است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و .................................. و شکم تشکیل شده، 2 شاخک و ................  پا دارند.
7- کرم کدو از نوع کرم های ..................................  و کرم خاکی از نوع کرم های .................................. است.

 

سوالات تشریحی

1- چه تفاوت مهمی در میان جانواران مهره دار و بی مهره وجود دارد ؟  جانوران مهره دار دارای اسکلتی از جنس استخوان هستند و جانوران بی مهره در بدن خود این اسکلت استخوانی را ندارند.

2- بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران ؟ بی مهرگان

3- انواع گروه های بی مهرگان را نام ببرید ؟ اسنفج ها،   مرجان ها،   نرم تنان،   خارتنان،   کرم ها،   بندپایان

4- مرجان ها چه شباهت هایی با اسفنج ها دارند ؟ هردو گروه در کف دریاها زندگی می کنند و بعضی از گونه های هر یک، حرکت دارند.

5- تخم کرم کدو چگونه از گاو به انسان منتقل می شود ؟  مدفوع آلوده انسان علف هایی را که گاو می خورد آلوده           می کند و تخم کرم در بدن حیوان به نوزاد تبدیل می شود و زنده می ماند و با خوردن چنین گوشتی نوزاد کرم کدو به انسان و روده او منتقل شده تبدیل به کرم کدو می شود.                                                                                                                                 6-کرم آسکاریس چه می خورد ؟ غذای گوارش یافته را می خورد.                                                                                        7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چیست ؟ پوشش بدن حلزون حفره ای است و پوشش بدن صدف دوکفه ای است.

8- حشرات چه خصوصیات مشترکی دارند ؟ همگی 6 پا و 2 شاخک دارند و بدنشان از سه قسمت تشکیل شده است.

9- کدام گروه از بی مهرگان به هیچ گروه دیگری شبیه نیستند ؟ خارتنان

10- چند نوع از خارتنان را نام ببرید ؟ توتیا و ستاره دریایی

11- اگر قبل از مصرف سبزی آن را ضد عفونی نکنیم، کدام بیماری انگلی در انتظار ماست ؟ به انگل آسکاریس مبتلا             می شویم.

12- یک نوع خرچنگ خوراکی را نام ببرید ؟  میگو

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

جانوران را به دو دسته مهره داران و بی مهرگان تقسیم می کنیم.
جانوران مهره دار: مانند ماهی ها، دوزیستان، پرندگان و غیره که بدنشان دارای اسکلتی از جنس استخوان است.
جانوران بی مهره : جانورانی هستند که در بدنشان اسکلت استخوانی وجود ندارد. بی مهرگان دسته بزرگی از جانوران را تشکیل می دهند.  مانند:اسفنج ها ، کیسه تنان ،  نرم تنان،  خارتنان  ،کرم ها  و بندپایان

برای مطالعه گوناگونی جانوران در این فصل از طبقه بندی ساده زیر استفاده می کنیم.


اسفنج ها :

اسفنج ها در دریاها زندگی می کنند . وسیله حرکتی ندارند و همیشه یک جا چسبیده اند و حتی شکل معینی هم ندارند ولی ظاهر انها گیاه مانند است . آنها ساده ترین موجودات هستند و هیچ دستگاهی ندارند.

 

کیسه تنان :

در مقایسه با اسفنج ها اندکی پیشرفته تر هستندو در بدن آنها چندین نوع سلول برای کارهای تخصصی مانند گوارش ، حرکت ، حس کردن و ... به وجود آمده است اما هیچ نوع اندام و دستگاهی ندارند .علت نام گذاری این جانوران به کیسه تنان بدن کیسه مانند آن ها است . عروس دریایی ، شقایق دریایی و هیدر کیسه تن هستند .

 

نرم تنان

به جز چند نمونه محدود همه نرم تنان در آب زندگی میکنند و دارای دستگاه های مختلف در بدن خود هستند . معروف ترین آنها هشت پا ، لیسه و حلزون می باشد .

 

 

 

خارتنان : اغلب این جانوران از خارهای نوک تیزی پوشیده شده است و همگی دریازی  هستند . خارتنان تفاوت های عمده ای بارزی با دیگر جانوران دارند . به نظر می رسد که خارتنان مسیر تکاملی کاملا جداگانه ای نسبت به دیگر جانوران داشته اند . از لحاظ مراحل جنینی ، به ویژه تقارن شعاعی به مهره داران شباهت دارند

خارتنان در بستر دریاها از سواحل تا اعماق ده هزار متری زندگی می کنند . از نمونه های آشنای آن ها می توان ستاره دریایی ، توتیا ، خیار دریایی و لاله دریایی را نام برد

همه انواع خارتنان در دریاهای گرم زندگی می کنند . این جانوران به هیچ یک از گروه های دیگر شبیه نیستند . مثلا دستگاه گردش خون ، تنفس و دفع ندارند و به جای آن دستگاه گردش آب دارند .

 

 

شکل ظاهری ـ بدن از یک صفحه ی مرکزی که از 5 بازو جدا می شود ، تشکیل شده است  . بدن پهن ، قابل انعطاف تر و پوشیده از اپیدرم مژک دار و رنگدانه دار است . دهان در سطح زیرین و مخرج در سطح فوقانی قرار دارد . در سطح زیرین هر یک از بازو ها شیاری است که از ان دو ردیف پاهای لوله مانند و ظریف خارج می شود . این پاها به وسیله ی ردیف هایی از خار حفاظت می شوند.

  

توتیا

 ، سکه ی دریایی و خارسانان قلبی شکل ، مثال هایی از این رده اند . بدن این جانوران مدور و بدون بازوست ، اما خارهای بلند و متحرک ، سطح بدن را می پوشانند . این جانوران ، در روی صخره ها و یا در گل و لای دریاها زندگی می  حرکت آن ها به کمک خارهای روی بدن و پاهای لوله ای است.

 

 

(رده ی خیار سانا ن)

 نمونه ی مهم آن ها خیار دریایی است . این جانوران ضمن آن که تقارن شعاعی دارند ، در طول محور قائم بدن ، رشد بیشتری کرده اند . دهان در سطح فوقانی و مخرج در سطح تحتانی قرار دارد ، حرکت آن ها کند و به کمک پاهای لوله ای است . غذای ان ها بیشتر پس مانده های غذایی دیگر جانوران است که به وسیله ی بازوانی که در اطراف دهان قرار دارد ، به درون لوله گوارش وارد می شوند

 

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 5 اسفند 1395
 کار و انرژی 

1-انرژی را تعریف کنید ؟ 

انرژی توانایی انجام کار است . واحد آن ژول می باشد . 
  
2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟ توانایی انجام کار

3- در هر کدام از جملات زیر کار فیزیکی را از کار غیر فیزیکی مشخص کنید .
امروز خیلی کار دارم    (غیر فیزیکی)                  کار من دندان پزشکی است (غیر فیزیکی)  
من با نیروی دستم سطلی بالای سطح زمین نگه داشته ام . چون جابجایی اشاره نشده کار فیزیکی صورت نمی گیرد کار انجام شده غیر فیزیکی است .                  
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید ؟ هر گاه بر جسمی نیرو (F)وارد شود و آن را به اندازه معین  در راستای خود جابجا کند گوییم روی جسم کار انجام شده است 
  
5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید ؟ نیرو و مقدار جابجایی جسم 
  
6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید 
الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم . تغییر سرعت 
ب)وقتی فنر را می کشیم . تغییر شکل
ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم . کند کردن حرکت (سرعت)
د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند . دادن سرعت (افزایش سرعت )
ه)وقتی فرمان اتومبیل را می چرخانیم . تغییر جهت سرعت


7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد ؟

 در کشیدن جسم روی سطح زمین کار نیروی کشنده جسم در راستای افق (مثبت ) و کار نیروی اصطکاک (منفی) - کار دونیروی وزن و عمودی سطح صفر است چون بر جابجایی جسم عمودند .

 8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم و با سرعت ثابت تا ارتفاع معین بالا می بریم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد ؟

بر نیروی وزن جسم غلبه می کنیم و با نیرویی تقریبا برابر با نیروی وزن (کمی بیشتر)جسم را بالا می بریم . هر دو نیروی وزن و نیروی بالابرنده فرد کار انجام می دهند کار نیروی وزن منفی و کار نیروی فرد مثبت است کار کل صفر است .

9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد  ؟ در صورتیکه بر راستای جابجایی جسم عمود باشد .

  10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند آیا انرژی  مصرف کرده است؟  آیا کار انجام داده

است؟دلیل بیاورید ؟

چون خسته می شود پس مصرف انرژی دارد . و چون چیزی را جابجا نکرده پس کار فیزیکی انجام نشده است .


11- فرمول کار را بنویسید .     W=F.d 


  12- جسمی را با نیروی50 نیوتون به اندازه  4 متر در راستای افقی جابجا می کنیم مقدار کار انجام شده را

حساب کنید؟      ژول 200  = 4 . 50 =W=F.d
  13- برای بالا بردن جسمی به جرم 25 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی

بالامی رود ؟   10=g

انرژی طبق تعریف خود با کار همیشه معادل است پس کار انجام شده با نیرویی معادل نیروی وزن جسم برابر 2500 ژول است و داریم                    

                 W=mg.d
 متر    10 =250/ d =w/mg=2500

14- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین دوبرابر شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر گردد مقدار کار انجام

شده چند برابر می شود؟ 8 برابر 

15- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 4 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟

کار نیروی وزن صفر است چون نیروی وزن بر جابجایی افقی جسم عمود است و کار نیروی عمود صفر است . و کار نیروی دانش آموز برابر  : ژول 8  = 4 . 2=W=F.d

نوع مطلب : آموزش علوم هفتم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اهرم ها 

اهرم از یک میله  و یک تکیه گاه تشکیل شده‌است. نیروی وارد به اهرم در یک نقطه باعث می شود که نیروی دیگری در نقطه دیگری روی اهرم به نیروی مقاوم (جسم) وارد شود. این جسم می‌تواند سنگی باشد که باید از زمین بلند شود. نیروی محرک هم نیرویی است که شخصی جهت بلند کردن سنگ یا جابجایی آن بر دسته اهرم وارد می‌نماید.

 

 

 

 

 

 ماشین ها
 


با نگاهی به محل زندگی وكار خود می توانید به راحتی انواع ماشینهای ساده را ببینید كلید برق،دستگیره ی در ،كارد،پیچ گوشتی ،وحتی كلید های صفحه ی كامپیوتر همگی وسایلی هستند كه كار انجام شده روی خود را به كار مفید تبدیل می كنند هر كس بدون این كه اطلاع داشته باشد ،تعداد زیادی از    ماشین های ساده را به كار می برد ،اما آیا می دانید كه ماشین ساده چیست ؟

 در واقع گروهی از ماشینها كه پایه و اساس ساخت ماشین های دیگر را تشكیل می دهند ،ماشین های ساده نامیده می شوند. ماشین های دیگر حالت تغییر شكل  یافته ی ماشینهای ساده ،یا تركیبی از چند ماشین ساده با یكدیگر هستند.  

ماشین ساده در فیزیك به هر وسیله ای كه برای انجام كار فقط به اعمال یك نیرونیاز دارد. از ماشینهای ساده می توان به (سطح شیبدار،پیچ ،گوه ،اهرم ،چرخ ، قرقره)اشاره نمود تمام اینها نیروی كم را به نیروی زیاد تبدیل  می كنند یا بالعكس. همچنین ممكن است جهت نیرو را عوض می كنند.

اهرم اولین بار توسط دانشمند یونانی، اَرَشْمیدُس در سال ۲۶۰ قبل از میلاد توصیف شده است. او گفته است: «به من جایی برای ایستادن بدهید، من زمین را جابه‌جا خواهم کرد.»
اهرم از سه بخش بازوی محرک، بازوی مقاوم و تکیه‌گاه تشکیل شده است.نیروی محرک بر بازوی محرک وارد می‌شود و نیروی مقاوم که معمولاً وزنه است، بر بازوی مقاوم وارد می‌شود. اهرم‌ها بسته به محل تکیه‌گاه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.


بطور ساده منظور ما از اهرم میله ای است كه میتواند حول یك تكیه گاه دوران كند .مانند الاكلنگ،دیلم ،قرقره ،و .....      

اهرم ها یا ماشینها با پنج ویژگی یا حالت به ما كمك می كنند

 1-افزایش یا كاهش نیرو مانند ناخن گیریا قیچی سلمانی  

2- تغییر جهت نیرو مانند جك ماشین   

3-افزایش مسافت مانند جاروی رفتگران

4-افزایش سرعت مانند استفاده از فرغون یا سطح شیبداركه بارها یا وسایل سریع تر جابجا میشوند  

5-انتقال نیرو كه در تمامی ماشین ها انتقال نیرو وجود دارد وبه نوعی نیرو را منتقل می كنند.اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

الف) اهرم نوع اول

در صورتیکه تکیه گاه بین نقطه اثر نیروی مقاوم و نیروی محرک باشد, اهرم از نوع اول است.

اهرم نوع اول به سه حالت دیده می شود:

a) حالت اول :

 

زمانیکه تکیه گاه درست در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار گرفته باشد, در این صورت بازوی محرک و بازوی مقاوم با هم برابرند.


 


در این حالت, اهرم فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همیشه یک است.
مانند قرقره ثابت ،آلاکلنگ


 


b) حالت دوم :

 

زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد, در این حالت, اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

1)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد.

2) افزایش نیرو: زیرا بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. (LR>LE)

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک بیش تر است.  
مانند میخ کش

 


c) حالت سوم :

 

زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم بوده ولی نزدیک به نیروی محرک باشد, در این حالت اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

1)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار است.

2) افزایش مسافت اثر نیرو: زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. (LR >LE)

نکته: مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک کم تر است.

مانند قیچی کاغذ بری      اهرم نوع دوم

 

در این نوع از اهرم تکیه گاه بر یکی از دو انتهای میله منطبق است، اگر نیروی محرک بر انتهای دیگر میله و بطور قائم به سمت بالا وارد شود، نیروی مقاوم بر وسط میله در راستای قائم و به سمت بالا وارد می‌شود. در این حالت نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. 
  اهرم نوع دوم مانند :چرخ دستی -فرغون -  فندق شکن،گیوتین کاغذ،پانچ-درب بطری باز کن   و...   اهرم نوع سوم
 


در این نوع اهرم که عکس نوع دوم است. میله از یکی از دو انتهای خود از بالا به تکیه گاه تکیه کرده است و نیروی محرک بر وسط میله اثر می‌کند، در راستای قائم و به سمت بالا و نیروی مقاوم بر انتهای دیگر میله و در راستای قائم به سمت بالا وارد می‌شود. در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مزیت مکانیکی اهرم همچون هر ماشین از نسبت نیروی محرک و مقاوم بدست می‌آید.

البته اگر از اصطکاک صرفنظر کنیم، مزیت مکانیکی اهرم از نسبت طول بازوی محرک بر طول بازوی مقاوم هم بدست می‌آید.

مانند :دست وپای انسان ،راکت تنیس، چوب بیس بال ،برف پاک کن ماشینِ -انبریخ  – جاروی فراشی- موچین- قند گیر و....

 

مزیت مکانیکی

مزیت مکانیکی یک اهرم به ما نشان می‌دهد که استفاده از یک اهرم (به طور کلی هر ماشین ساده) چه قدر مفید است و ماشین، نیروی وارده را چند برابر کرده است. مزیت مکانیکی کمیتی بی‌بُعد می‌باشد.    رابطه کلی برای تمام ماشین‌ها یا مزیت مکانیکی واقعی ('A) : نیروی مقاوم R (نیرویی که ماشین بر جسم وارد می‌کند) تقسیم بر نیروی محرک E (نیرویی که ما بر ماشین وارد می‌کنیم).

    R / E

R: نیروی مقاوم
E: نیروی محرّک

    رابطه ویژه اهرم‌ها در صورت وجود نداشتن اصطکاک (مزیت مکانیکی کامل (A) ) : در صورت وجود نداشتن اصطکاک مزیت مکانیکی کامل داریم که از تقسیم طول بازوی محرک (LE)، بر طول بازوی مقاوم (LR) به دست می‌آید:    LE / LR

LE : طول بازوی محرک
LR : طول بازوی مقاوم

نکته: در صورتیکه از اصطکاک صرف نظر کنیم, مزیت مکانیکی اهرم را می توان از رابطه ی زیر نیز به دست آورد.


ماشین های ساده اهرم نوع اول اهرم نوع دوم اهرم نوع سوم مزیت اهرمنوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

گشتاور کمیتی برداری است و مقدار آن از حاصلضرب بزرگی نیرو در فاصله از مرکز به دست می آید. واحد آن در  N.m  SI   (نیوتن متر) یا ژول بر رادیان و در سیستم انگلیسی lb.ft می باشد.

 

Ƭ: گشتاور

F: نیرو

d: فاصله

 

Ƭ: گشتاور

Eانرژی

Ɵ: زاویه گردش (رادیان)

در SI یکای کار و انرژی، ژول است که این مقدار معادل است با اثر 1 نیوتن در1 متر، اما برای گشتاور از آن استفاده نمی شود. کار و  گشتاور دو مفهوم کاملا جدا هستند که در ادامه بیشتر توضیح داده می شود.

گشتاور

 
 

با توجه به اینکه کار و گشتاور از ترکیب نیرو و جابه جایی حاصل می شود اما دو کمیتی متفاوت از هم می باشند. گشتاور نیرویی است که باعث گردش جسم می شود بدون آنکه جسم را جابه جا کند. ولی کار جابه جایی جسم در اثر اعمال نیرو می باشد.

تفاوت گشتاور و کار

شکل زیر را در نظر بگیرید، سه راه برای تعیین گشتاور حاصل از نیرو وجود دارد.

اولین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که گشتاور، در خلاف جهت عقربه های ساعت است و جسم را در این جهت می چرخاند. حال به شماتیک تجزیه نیرو و فاصله در سه شکل دقت نمایید :

روش1: گشتاور به سادگی با اندازه گیری طول میله ضرب در نیرو ضرب در زاویه میان نیرو و میله به دست می آید.

روش2: در این شیوه گشتاور از بازوی اعمال نیرو (فاصله عمود بر نیرو) ضرب در نیرو به دست آمده.                                              l=rsinƟ

روش 3: گشتاور با تجزیه مولفه عمودی نیرو ضرب در فاصله به دست می آید.

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


عامل مؤثر در گشتن هر جسم به دور محوری را گشتاور نیرو می‌نامند.

دید کلی

 • آیا تابحال به این فکر کرده‌اید که چرا آچار بلند مهره محکم را آسانتر باز می‌کند؟
 • دو نفر با وزنهای متفاوت در دو سوی الاکلنگ چگونه باید بنشینند تا توازن برقرار شود؟
 • چرا احتمال واژگون شدن یک ماشین مسابقه از یک ماشین معمولی کمتر است؟

برای پاسخگویی به این سؤالها باید ببینیم نیروها چگونه می‌توانند باعث چرخش شوند. به عنوان مثال در نظر بگیرید می‌خواهید وارد اتاقی شوید، برای اینکار نیرویی عمودی بر در وارد می‌کنید، در حول لولا (محور) شروع به چرخش می‌کند و باز می‌شود هر چه بزرگتر باشد در راحت تر باز می‌شود. اگر بار دیگر همین نیرو را به نقاط دورتر در که به لولا نزدیکترند وارد کنید در براحتی باز نخواهند شد، به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که هر چه فاصله نقطه اثرنیرو از محور چرخش دورتر باشد و نیز هر چه اندازه نیروی وارد بر در بیشتر باشد در راحت تر باز می‌شود. 


خصوصیات گشتاور نیرو

 • گشتاور نیرو کمیتی برداریاست و مقدار بردار گشتاور نیرو برابر است با حاصلضرب نیرو در فاصله عمودی آن از محوری که جسم به دور آن می‌گردد.
 • گشتاور نیرو با حرف  (با تلقط تاو) نمایش داده می‌شود.
 • فاصله عمودی نیرواز نقطه‌ای که جسم حول آن می‌گردد را بازوی گشتاور می‌نامند.
 • نقطه چرخش را می‌توان روی تکیه گاه جسم یا روی محور چرخش جسم در نظر گرفت.
 • رابطه گشتاور نیرو (d بازوی گشتاور) (مقدار نیرو × بازوی گشتاور
 • یکای گشتاور نیرو ، نیوتن متر () است.

روش دیگر محاسبه گشتاور نیرو 


برای محاسبه گشتاور نیرو می‌توانیم نیروی  را به دو مؤلفه عمود بر هم تجزیه کنیم، بطوری که یکی از مؤلفه‌ها از محور دوران یا گذشته و دیگری عمود بر این محور باشد. حال نیروی  را به دو مؤلفه  و روی این دو محور تجزیه می‌کنیم، گشتاور نیروی برابر برآِیند گشتاورهای دو نیروی  - است. پس گشتاور هر یک از نیروهای  و را محاسبه می‌کنیم، برآیند این دو گشتاور ، گشتاور کل را تشکیل می‌دهد. اما بازوی گشتاور نیروی  برابر صفر است. 
علامت گشتاور نیرو 

اگر گشتاور نیرو ، جسم را در جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن مثبت و اگر در خلاف جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن را منفی در نظر می‌گیرند. 
گشتاور صفر 

نیروهایی که امتداد آنها از نقطه عبور می‌کند گشتاور نیرویی نسبت به این نقطه ندارند. بنابراین نیرویی که تکیه گاه بر میله وارد می‌کند دارای گشتاور صفر می‌باشد. 
قانون گشتاورها 

در یک جسم متعادل ، جمع گشتاورهای پاد ساعتگرد با جمع گشتاورهای ساعتگرد ، حول هر نقطه دلخواه برابر است. 
تعادل 


جسمی را در حال تعادل گویند که هر دو شرط زیر درباره آن درست باشد:

 • برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد.
 • جمع گشتاور نیروهای ساعتگرد حول هر نقطه ، برابر جمع گشتاور نیروهای پاد ساعتگرد حول همان نقطه باشد.

به کمک معادله‌های مربوط به روش فوق می‌توان اندازه نیرویی مجهول ، یا فاصله نقطه اثر آنها از نقطه چرخش را حساب کرد. برای انجام این کار:

 • جهتهایی را انتخاب کنید که معادله‌های نیروها را آسان می‌کنند. برای مثال برآیند نیروهای رو به بالا و برآیند نیروهای رو به پایین همیشه باهم برابرند.
 • نقطه چرخش را انتخاب کنید که محاسبه گشتاورها را آن می‌سازد، اگر بیش از دو نیرو وجود دارد نقطه چرخش را جایی انتخاب کنید که یکی از نیروها در آنجا به جسم وارد می‌شود، در این صورت گشتاور نیروحول آن نقطه چرخش صفر می‌شود، بنابراین محاسبه ساده‌تر خواهد شد.

جفت نیرو دو نیرو که اثر چرخش یکدیگر را خنثی می‌کنند جفت نیرو نام دارند و شرط زیر را دارند:

 • اندازه آنها برابر و جهت آنها مخالف است.
 • بر روی یک خط راست عمل نمی‌کنند.
 • گشتاوری بر جسم وارد می‌کنند و بنابراین تمایل دارند که آنرا بچرخاند.
 • ‌برآیند آنها صفر است.
 • ‌اندازه گشتاور نیرو (جفت نیرو) برابر است با حاصلضرب اندازه یکی از نیروها ضربدر فاصله دو نیرو از هم.

منبع:دانشنامه رشد

 
گشتاور یعنی چه؟ 
حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یك جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه ای كه جسم بر اثر همین نیرو دوران میكندگشتاور یا تورك(Turaqe) نام دارد.
گشتاور به معنای نیروی لازم برای گرداندن یك جسم است.گشتاور تولید شده توسط یك موتور توان رانشی یا كششی را برای گرداندن چرخها به وجود می آورد. 
برای مثال هنگامی كه میخواهید پیچی را با یك آچار بچرخانید نیروی لازم برای گرداندن آنرا گشتاور میگویند.در این حالت گشتاور برابر است با مقدار نیروی لازم ضربدر فاصله مركز پیچ تا مكانی كه نیرو به آچار اعمال میشود.واحد های گشتاور عبارتند از نیوتن بر متر و كیلوگرم بر سانتی متر و فوت بر پوند. 
نحوه محاسبه گشتاور
T=R*N 
T:گشتاور (TORQUE) 
R:شعاع 
N:نیروی اعمال شده 
بنابر این هرگاه بخواهیم گشتاور را افزایش دهیم یا آچار بلندتری انتخاب میكنم یا نیروی اعمال شده به آنرا افزایش میدهیم. 
در مورد موتور نیروی اعمال شده به آچار همان نیروی ناشی از احتراق درون موتور است. 
شعاع آچار در اینجا طول بازوی میل لنگ یا نصف كورس پیستون میباشد. 
گشتاور ناشی از دوران موتور مقدار زیادی نوسان بهمراه دارد.برای نرمتر نگه داشتن این نوسانات موتور را به یك فلایویل مجهز میكنند تا اینرسی حركتی فلایویل دوران را پیوسته نگه دارد.برای نرمتر كردن دوران میتوان تعداد سیلندرها را نیز افزایش داد. 
سرعت دورانی موتور توسط جعبه دنده و دیفرانسیل كاهش میابد.با كاهش سرعت به همان نسبت گشتاور افزایش پیدا می كند. 
هرگاه سرعت چرخها را به نسبت دوران موتور با نسبت یك كاهش دهیم گشتاور تولید شده توسط موتور اگر بر فرض 150 نیوتن متر باشد تبدیل به 1=1*150 نیوتن متر خواهد شد

 

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


گشتاور (Turaqe) چیست؟

حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یک جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه ای که جسم بر 

اثر همین نیرو دوران میکند گشتاور یا تورک(Turaqe) نام دارد. 

گشتاور به معنای نیروی لازم برای گرداندن یک جسم است.گشتاور تولید شده توسط یک موتور توان رانشی یا کششی را برای گرداندن چرخها به وجود می آورد. 

گشتاور (Turaqe) چیست؟

حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یک جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه ای که جسم بر 

اثر همین نیرو دوران میکند گشتاور یا تورک(Turaqe) نام دارد. 

گشتاور به معنای نیروی لازم برای گرداندن یک جسم است.گشتاور تولید شده توسط یک موتور توان رانشی یا کششی را برای گرداندن چرخها به وجود می آورد. 

برای مثال هنگامی که میخواهید پیچی را با یک آچار بچرخانید نیروی لازم برای گرداندن آنرا 

گشتاور میگویند.در این حالت گشتاور برابر است با مقدار نیروی لازم ضربدر فاصله مرکز پیچ تا 

مکانی که نیرو به آچار اعمال میشود.واحد های گشتاور عبارتند از نیوتن بر متر و کیلوگرم بر 

سانتی متر و فوت بر پوند. 

نحوه محاسبه گشتاور: 

T=R*N 
T:گشتاور (TORQUE) 
R:شعاع 
N:نیروی اعمال شده 

بنابر این هرگاه بخواهیم گشتاور را افزایش دهیم یا آچار بلندتری انتخاب میکنم یا نیروی اعمال 

شده به آنرا افزایش میدهیم. 
نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دن ما از چند عنصر شیمیایی ساده به اضافه ی آب ساخته شده است .

•  کربن : عنصر شیمیایی الماس و زغال سنگ است. یک پانزدهم بدن ما کربن است.

•  آهن : در ترکیب گلبول های قرمز خون وجود دارد. آهن موجود در بدن ما به اندازه ی
 ساختن یک ناخن آهنی است.

•  فسفر : در انتهای چوب کبریت وجود دارد ، همانطور که در اسخوان و دندان ها  موجود است.

•  سدیم و کلر : نمک خوراکی را می سازند. یک سوم  خون ما از نمک هایی مثل نمک های آب دریا ساخته شده است .

•  پتاسیم : در انواع صابون ها استفاده می شود. در مایعات بدن ما نیز وجود دارد.

• نیتروژن : عنصر مهمی در ماهیچه هاست.نیتروژن از عناصر اصلی هوا نیز به شمار می آید.


نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ارلن ها بالون های حجمی و بشر ها در اندازه های مختلف


استوانه های مدرج و دما سنج ها
دماسنج جیوه ایدما سنج الکلیدیاپازوناکسید جیوه (II) قرمز
نوع مطلب : تصاویر ویژه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دفترچه راهنمای هدایت تحصیلیلیست دروس و ساعت  هفتگی هردرس در متوسطه دوم 
              دانلود                             دانلود
نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نام فایل:انیمیشن جراحی قلب (By Pass)
نوع فایل: فلاشدانلود فایلحجم فایل: ۳۰۰ KB

نوع مطلب : آموزش علوم هفتم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار


1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) دانشمندان ماهی ها را بر اساس ................. آنها طبقه بندی می کنند .

ب) نوزاد قورباغه در ............ زندگی کرده و با ............... تنفس می کند .

ج) لاک پشت ها جزو گروه ............... هستند و در بین مهره داران طبقه بندی می شوند .

د) از ............. مارها در تهیه بعضی داروها مثل داروهای قلبی و ضدخونریزی استفاده می شود .

ه) سوسمارها از ............... تغذیه می کنند .

و) نمونه ای از کروکودیل ها که در ایران هم زندگی می کنند ، ................ نام دارد .

ز) وجود اسکلت داخلی و ستون مهره در مهره داران باعث شده تا این جانوران از نظر ............ و ............. با بقیه جانوران متفاوت باشند .

ح) ماهی ها به دلیل داشتن ................. و ................. برای زیستن در آب سازگارند .

ط) دانشمندان ماهی را طبقه بندی کرده اند که مهم ترین گروههای آنها ، ماهی های ............... و ............... هستند .

ی) نوزاد قورباغه از ............ و ............ و قورباغه بالغ بیشتر از................ تغذیه می کند .

ک) جانورانی چون ............ و .............. در گروه دوزیستان بدون دم و ............... در گروه دوزیستان دارای دم قرار می گیرند .

ل) در کروکودیل ها سوراخهای بینی روی ............... قرار دارند .

م) باله ها در ماهی ها بر اساس محل قرار گرفتن ، وظایف مختلفی مثل .......... و .......... و .......... را بر عهده دارند .

ن) پستانداران ، مهره دارانی اند که دارای ................ هستند .

ث) در پرندگان اندام حرکتی جلویی تبدیل به .............. شده است .

ف) براساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد پستانداران را درسه گروه ........... و ............ و ............ قرار می دهند .

ذ) کیسه هایی در کنار شش های پرندگان بنام ................. قرار دارند که سبب افزایش کارایی شش در جذب اکسیژن می شوند .

ق) بیشتر پستاندارانی که روی کره زمین زندگی می کنند از پستانداران .............. هستند .

ر) پرهای پرندگان بر اساس ............. و ............... در سه گروه قرار می گیرند .

ش) در بین پرهای پرندگان ، نوع ............... از بقیه انواع پرها استحکام بیشتری دارند .

ت) جفت اندامی در رحم است که ............ و ............ را از خون مادر می گیرند و به رگهای خونی .............. می دهد .

ض) از پستانداران تخم گذار .............. نام دارد که نوزاد پس از خروج از تخم از شیر مادر تغذیه می کند .

ظ) نوزاد بیشتر پستانداران دوره جنینی خود را درون .............. طی می کنند .

غ) پرندگان را بر اساس ............. و ............... طبقه بندی می کنند .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) مهره داران در 6 گروه طبقه بندی می شوند .

ب) در بیشتر ماهی ها سر و دم پهن و میانه بدن کشیده است .

ج) ماهی های استخوانی سرپوش آبششی ندارند .

د) قورباغه بالغ نوعی دوزیست گیاهخوار است .

ه) نوزاد قورباغه با داشتن پوستی نازک و مرطوب می تواند تنفس پوستی انجام دهد .

و) تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی بیشتر شده است .

ز) سمندرها در گروه دوزیستان بدون دم طبقه بندی می شوند .

ح) سوسمارها و مارها در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند .

ط) کروکودیل ها معمولا جثه بزرگی داشته و در آبهای عمیق زندگی می کنند .

ی) در آبشش ماهی ها ، مویرگهای خونی فراوانی وجود دارد .

ک) ماهی های غضروفی دم نامتقارن دارند و دهان آنها در جلوی بدن قرار گرفته است .

ل) کوسه و شیرماهی جزو ماهی های غضروفی طبقه بندی شده اند .

م) قورباغه های  بالغ بیشتر در آب و روزها فعال اند .

ن) پوست خزندگان با پولک های سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است .

ث) مارمولک نمونه ای از خزندگان است که در گروه سوسمارها طبقه بندی می شود .

ف) سنجابها در ازدیاد و گسترش گیاهان در جنگل ها نقش دارند .

ذ) کیسه های هوادار در پرندگان می توانند خودشان اکسیژن هوا را جذب کنند .

ق) پستانداران شکارچی چون گرگ و یوزپلنگ باعث بقای نسل حیوانات باهوش و قوی می شوند .

ر) از شکل منقار پرندگان می توان به محل زندگیشان پی برد .

ش) جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر می پردازد .

ت) پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی به دو گروه گوشت خوار و گیاه خوار تقسیم می شوند .

ض) در کانگرو نوزاد نارس می تواند از شیرمادر تغذیه کند .

ظ) همه پستانداران به نوزادان خود شیر می دهند .

غ) پستانداران تفاوتهای کمی با یکدیگر دارند .

پ) پستانداران تخم گذار به خوبی در آب شنا می کنند .

ژ) نوزاد پستانداران تخم گذار از شیرمادر تغذیه نمی کند .

گ) به جز پستانداران در بقیه مهره داران ، نوزاد درون تخم رشد می کند .

چ) در همه پستانداران نوزاد در بدن مادر زندگی کرده و از او تغذیه می کند .

 

3- انواع باله ها را در ماهی ها نام برده و بگویید چه وظایفی بر عهده دارند ؟

4- دو ماهی غضروفی را نام برده و ویژگی های ماهی های غضروفی را بیان کنید .

5- دو ماهی استخوانی نام برده و ویژگی های ماهی های استخوانی را بیان کنید .

6- محل زندگی ، رژیم غذایی و اندام تنفسی نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را با هم مقایسه کنید .

7- چه ویزگی هایی در قورباغه بالغ باعث شده این جانور بتواند تنفس پوستی انجام دهد ؟

8- کدام ویژگی خزندگان را برای زندگی در محل های خشک و کم آب سازگار کرده است؟

9- انواع گروههای جانوری در مهره داران را نام ببرید .

10- گروههای عمده خزندگان را نام ببرید .

11- دو فایده مهم مارها برای ما انسانها را بیان کنید .

12- دو کلید دوراهی برای طبقه بندی مارها را بنویسید .

13- دو نمونه از سوسمارها را نام برده و برای هرکدام یک مکانیسم دفاع در برابر دشمنان بیان کنید .

14- چه ویژگی باعث می شود که کروکودیل ها بدون اینکه دیده شوند در آب شنا کنند ؟

15- کدام ویژگی در مهره داران سبب تفاوت آنها از لحاظ اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است ؟

16- دوکی بودن بدن ماهی ها چه مزیتی برای آنها دارد؟

17- کدام ویژگی در آبشش ها برای تبادلات گازی بین خون و آب موثر است ؟

18- دو نوع لاک پشت نام برده و دو نشانه مهم لاک پشت ها را بنویسید .

19- چهار ویژگی که پرندگان را برای پرواز در ارتفاع بالا سازگار کرده است را بیان کنید .

20- سه فایده و یک ضرر پرندگان برای ما انسانها را بنویسید .

21- کار غدد شیری در پستانداران چیست؟ بدن پستانداران چگونه پوشیده شده است ؟ و این پوشش چه فایده ای دارد؟

22- وجود کیسه های هوادار چگونه به توانایی پرندگان برای پرواز در ارتفاع های بالا کمک می کند؟

23- انواع پر در پرندگان را نام برده و بگویید پرها از تغییرشکل چه چیزی ساخته شده اند؟

24- پرندگان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید .

25- یک پستاندار تخم گذار مثال زده و بگویید که نوزاد آن چگونه تغذیه می کند؟

26- توضیح دهید نوزاد پستاندار کیسه دار به ترتیب در رحم مادر و کیسه مادر از چه چیزی تغذیه می کند؟

27- جفت چیست؟ مراحل رشد و تکامل نوزاد کانگرو چگونه است ؟

28- فواید مهم پستانداران در کره زمین را بیان کنید .

29- پرندگان از چه طریق به کشاورزان کمک می کنند؟

30- در مقایسه با سایرمهره داران چه مناطقی از دستگاه عصبی پستانداران توسعه بیشتری پیدا کرده است؟

31- دانشمندان پستانداران جفت دار را بر اساس رژیم غذایی به چه گروههایی تقسیم می کنند؟ نوع مطلب : نمونه سوالات علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 فروردین 1395

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند. در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد.

اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

 

اهرم نوع اول

در این نوع اهرم تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد و بنا به اینکه تکیه گاه نزدیک به کدام نیرو باشد سه حالت پیش می آید.

 

حالت اول اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد .

بنابراین بازوی محرک ( LE ) با بازوی مقاوم ( LR ) برابر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی یا ( A ) برابر با ۱ خواهد بود .

1=LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو

کاربرد: الاکلنگ

 

حالت دوم اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک تر است .

بنابراین بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) بیشتر از 1 می شود.                                       

1<LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو - تغییر جهت نیرو -افزایش نیرو

کاربرد: دیلم (برای بلند کردن اجسام سنگین)

 

حالت سوم اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک تر است .

 

بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) کمتر از 1 می شود.                                          

1>LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو –افزایش سرعت و مسافت نیرو

کاربرد: جاروی فراشی  (که ما با جا به جا کردن قسمت بالای جارو جا به جایی بیشتری در پایین خواهیم بود.)

نکته : در صورتی جاروی فراشی حالت سوم اهرم نوع اول است که دستی که در پایین قرار گرفته تکیه گاه باشد و دستی که در بالای جارو قرار گرفته به جارو نیرو وارد کند.(نیروی محرک )

 

 

 اهرم نوع دوم

در این نوع اهرم نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.

 

بنابراین بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) بیشتر از 1 می شود. 

1<LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – افزایش نیرو

کاربرد: فرغون و فندق شکن

 

 

اهرم نوع سوم

در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد.

 

بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) کمتر از 1 می شود.

1>LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – افزایش سرعت و مسافت نیرو

کاربرد: چنگک ، موچین و پنس(برای برداشتن یخ و زغال و ...)

 

نکته : در صورتی که در جاروی فراشی دستی که در بالا قرار گرفته تکیه گاه باشد و دستی که در پایین قرار گرفته نیروی محرک را وارد کند در این صورت جاروی فراشی مثالی برای اهرم نوع سوم است.

نوع مطلب : آموزش علوم نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
آینه‌ی کروی آینه‌ایی است که سطح بازتابنده‌ی آن تخت نیست، بلکه یک سطح خمیده است. آینه‌های خمیده ممکن است نور را همگرا (متمرکز) و یا آن را واگرا (پخش کننده) منعکس نمایند. اگر سطح بازتابنده‌ی‌ آینه‌ی‌ خمیده به سمت بیرون باشد، به آن آینه‌ی کوژ می‌گوییم و اگر سطح درونی آینه باز تابنده و قسمت بیرونی آن نقره اندود باشد به آن آینه‌ی‌ کاو می‌گوییم.

در پست بعد به انواع آینه های کروی می پردازیم.در این پست ها با واژه هایی برخورد میکنید که احتمالا نا آشنا باشید با اونها.پس به توضیح اونها می پردازیم.باز هم اگر واژه یا مطلبی گنگ بود براتون تو قسمت نظرات بپرسید تا ابهامی نمونده باشه.

1-قوانین بازتاب نور:

نور در حین برخورد با هر سطحی با قانون خاصی بازتاب می کند که به آن قانون بازتاب نور می گویند که شامل دو بخش زیر است :

1- خط عمود ، پرتو بازتاب و پرتو تابش همگی در یک صفحه واقع شده اند .

2- همواره زاویه ی تابش ( زاویه ی بین پرتو تابش با خط عمود ) با زاویه ی بازتابش ( زاویه ی بین پرتو بازتاب و خط عمود ) با هم برابر است .

2-مركز و کانون آینه (محور اصلی)

مرکز کره ایی را كه آینه قسمتی از آن است. مركز آینه (نقطه c) می‌نامند. خطی كه از مركز آینه و وسط آینه (نقطه‌ی S ) می‌گذرد، محور اصلی آینه نامیده می‌شود، قانون‌های بازتاب نور در مورد آینه‌های كروی هم به كار می‌رود. مركز آینه در آینه‌های مقعر در جلوی آینه و در آینه‌های محدب در پشت آینه واقع می‌شود.

هر گاه دسته پرتوی موازی محور اصلی بر سطح آینه‌ی كروی بتابد، بازتابش پرتوها در آینه مقعر و امتداد بازتابش پرتوها در آینه محدب در نقطه‌ای بر روی محور اصلی به هم می‌رسند كه به آن كانون آینه (F) می‌گویند. در آینه مقعر كانون حقیقی و در آینه‌ی محدب كانون مجازی می‌باشد.
 

3-تصویر حقیقی و تصویر مجازی

پرتوهای تابش و بازتابش از سطح آینه كه به چشم می‌رسند را پرتوهای حقیقی می‌گویند و تصویر حاصل از این پرتوها بر روی پرده تصویر حقیقی می‌باشد. مانند پرتوهایی كه پس از برخورد به آینه و بازتابش در نقطه‌ایی به هم می‌رسند. از امتداد پرتوهای واگرایی كه از سطح آینه بازتابش می‌شود (پرتوهای مجازی) تصویری مجازی در پشت آینه تشكیل می‌گردد كه نمی‌توان آن را روی پرده تشكیل داد.


نوع مطلب : علوم هشتم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 24 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیقالب وبلاگ | قالب
گالری عکس

 
 
بالای صفحه